Výtah ze stanov

Výtah ze stanov Pivovaru Gabriel

Článek III.
Cíle a činnost sdružení

1.Hlavním smyslem sdružení je:
a.sdružovat fyzické osoby se zájmem o tradici výroby a spotřeby piva v historické obci Bubny (dále jen „pivovar Bubny“);
b.sdružovat fyzické osoby se zájmem o výrobu a spotřebu piva vyrobeného za použití tradičních postupů a surovin (dále jen „poctivé pivo“);
c.sdružovat fyzické osoby se zájmem o pěší, cyklistickou, lodní a železniční turistiku a aktivního poznávání historických a přírodních pamětihodnosti České republiky i zahraničí (dále jen „turistika“);
d.sdružovat fyzické osoby se zájmem o aktivní provozování vokální i instrumentální duchovní i světské hudby (dále jen „hudební činnost“).

2.Hlavním cílem sdružení je:
a.podporovat znalosti členů a veřejnosti o dějinách pivovaru Bubny;
b.podporovat zájem členů a veřejnosti o výrobu a spotřebu poctivého piva;
c.podporovat turistiku členů skrze vzájemnou solidaritu členů;
d.podporovat zájem členů o hudební činnost skrze vzájemnou solidaritu členů a podporovat zájem veřejnosti o hudební činnost.

3.Cíle sdružení nechť jsou dosahovány neziskovou a obecně prospěšnou činností sdružení uskutečňovanou zejména v této podobě:
a.pořádání akcí uzavřených pro členy i otevřených pro veřejnost, jejichž cílem je získávání a prohlubování znalostí členů i veřejnosti o dějinách pivovaru Bubny;
b.pořádání akcí uzavřených pro členy i otevřených pro veřejnost, jejichž cílem je propagace poctivého piva, jeho srovnání s pivem odlišně vyráběným a zkoumání jeho účinků;
c.vytváření studijních podmínek pro členy za účelem prohloubení znalostí o poctivém pivu;
d.podpora zájmu o poctivé pivo v České republice;
e.podpora domácího vaření piva v České republice;
f.organizování pobytů, výprav, výletů a dalších turistických a sportovních akcí pro členy;
g.vytváření podmínek pro turistiku členů, a to prostřednictvím nákupu vybavení a pomůcek pro turistiku a sdílení vybavení a pomůcek pro turistiku členy dle jejich zájmu, sdílení nákladů a získávání slev na cestování a ubytování členů apod.;
h.organizování kulturních akcí pro členy a sdílení nákladů a získávání slev na akce pořádané jinými subjekty;
i.vytváření podmínek pro hudební činnost členů, a to prostřednictvím sdílení hudebních nástrojů a notových materiálů, sdílení nákladů a získávání slev na poskytnutí prostor pro hudební činnost apod.;
j.pořádání akcí otevřených pro veřejnost, jejichž cílem je podporovat zájem veřejnosti o hudební činnost;
k.podpora vzájemných společenských a přátelských vztahů mezi členy;
l.zajišťování a podpora výměny informací a zkušeností mezi členy;
m.propagace činnosti sdružení;
n.spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné správy při dosahování cílů sdružení;
o.osvěta a vzdělávání pořádáním seminářů, přednášek a konferencí;
p.výroba a distribuce publikací, časopisů, plakátů, letáků a dalších informačních materiálů sdružení pro členy i pro veřejnost;
q.neziskové poradenství, odborné konzultace a další pomoc členům, veřejnosti a institucím,
r.pořádání kampaní, petičních aktivit, shromáždění a jiných veřejných akcí za účelem uskutečnění cílů sdružení.


Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2